برای مقابله با بیماری کرونا دستگاه اکبند بوده و با الکل ضد عفونی میشه لطفا بعد از تحویل خودتان هم ضدعفونی کنید امیدوارم سالم و سلامت باشید